Νέα

Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωἀννου τοῦ Χρυσοστόμου

  

eorti_lamia2

 

Τήν Παρασκευήν 13/26 Νοεμβρίου ἡμέραν κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱεράν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν καί Οἰκουμενικοῦ διδασκάλου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐπανηγύρησεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λαμίας.

 

 

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἱερουργοῦντος τοῦ εὐλαβεστάτου π. Ἰωάννου Φλέγγα καί συμπροσευχομένων τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερομονάχου π. Νικηφόρου Νάσσου καί τῶν ὀσιοτάτων μοναχῶν Χρυσοστόμου καί Δημητρίου ἐξ  Ἁγίου Ὅρους. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος ἐχειροθέτησεν ἀναγνώστην τόν ἐντιμότατον κ. Δημήτριον Κωνσταντόπουλον.

 

 


Μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουγίας  ὁ Θεοφιλέστατος ἐτελέσεν τρισάγιον εἰς τούς ἀοιδίμους Πρωθιεράρχας Χρυσόστομον Α΄ τόν Καβουρίδην καί Χρυσόστομον Β’ τόν Κιούση καί εἰς τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Μαγνησίας Χρυσόστομον τόν Νασλίμην.  Παρετέθη δέ, ἐόρτιος τράπεζα παρά τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 

eorti_lamia1