Νέα

Πανήγυρις Ἁγίου Δημητρίου εἰς Καβάλα

Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Καβάλας.

AgDimitrios

 

Ἀφ’ ἑσπέρας ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος. Εἰς τὴν ἑσπέρια ὁμιλία του ὁ Θεοφιλέστατος, ἀναφέρθηκε εἰς τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου καὶ ἐπεσήμανε ἰδιαιτέρως μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «σήμερα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχει ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι ἡ γνησιότητα τοῦ μαρτυρίου τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως. Τέτοιο μαρτύριο ποὺ νὰ φανερώνει τρόπο καὶ ἔκφραση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς χωρὶς προσποιήσεις καὶ ὑπερβολές. Νὰ μαρτυρεῖ δηλαδὴ μὲ τὴν δική του ζωή, ὅτι εἶναι γνήσιος φίλος του Θεοῦ μὲ ἔργα καὶ ὄχι μὲ λόγια.»

 

AgDimitrios1


Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος συλλειτούργησε μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο ὁ ὁποῖος εἰς ἔθεσε εἰς τὸ κέντρον τοῦ λόγου του, τὸ εὐαγγελικὸ χωρίο «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξωσιν» συνδυάζοντάς το μὲ τὸ χρονικό τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Τὸ ἱερὸν ἀναλόγιον ἐπάνδρωσαν οἱ ἀδελφοί κ. Δημήτριος Καρακασίδης, κ. Σταῦρος Βαζακίδης, κ. Γαβριὴλ Τσιγκιοζίδης κ.ά.

 

AgDimitrios2

 

AgDimitrios3


Ἀκολούθως παρετέθη πλούσια τράπεζα σὲ ὅλο τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ πού παρευρέθησαν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ Ναό.