Νέα

Πανήγυρις Ἁγίας Σκέπης

Τὴν πρώτην Ὀκτωβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτήν, πανηγυρίζει καὶ τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου, τόπος διαμονῆς τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Ag.Skep1


Εἰς τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους, πατέρες Γελάσιο, Θεόφιλο, Καλλίνικο, Παντελεήμονα καὶ Στυλιανό.20141014 091605

Ἀνήμερα τῆς πανηγύρεως ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, Ἀρχιγραμματέα καὶ Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀντιστοίχως, μὲ συλλειτουργοὺς ἱερεῖς τοὺς πατέρας Γρηγόριον, Παντελεήμονα καὶ Χρῆστον.

20141014 110452

 

Παρίστατο συνευχόμενος εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Τὸν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἱερὸν πρόσωπον τῆς Θεοτόκου ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πρόσφατον ἑνότητα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ τὸν ἀγῶνα των κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως.

 

20141014 104405