Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6/19-2-2017, ἑορτὴ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

onomastiria dimitriados 2017 1

ἑορτάζων Ἱεράρχης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ  Nαὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὡς έκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς καὶ τριῶν Ἱερέων (π. Ἀρσενίου, π. Νικοδήμου, π. Κωνσταντίνου) καὶ ἑνὸς Ἱεροδιακόνου (π. Ἰωσήφ), καὶ παρέστησαν Μοναχοὶ καὶ Μονάζουσες καὶ μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν οἱ Ἱεροψάλτες Ζήσης Τσιότρας, Θεολόγος – Δάσκαλος, καὶ Παναγιώτης Χαμπεσῆς καὶ οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ.

onomastiria dimitriados 2017 2

onomastiria dimitriados 2017 3

onomastiria dimitriados 2017 4

Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς κήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Εἰς αὐτὸν ἔκανε ἀναφορὰ στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα περὶ τῆς Μελλούσης Κρίσεως καὶ ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὴν θέση τοῦ Ἐπισκόπου μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὸν ΛΗ’ Ἀποστολικὸ Κανόνα ἔχει τὴν φροντίδα πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων καὶ κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο Θεοφόρο ὅποιος πράττει κάτι κρυφὰ ἀπὸ αὐτὸν «τῷ διαβόλῳ λατρεύει», καὶ τόνισε χαρακτηριστικὰ ἀπευθυνόμενος πρὸς στὸ Ποίμνιο, ὅτι «πρέπει νὰ δείχνετε ἀγάπη καὶ συμπαράσταση στὸν Ποιμένα σας, νὰ ὑπάρχει μία σχέση εὐσπλαχνίας, ἀγάπης, στοργῆς, ὅπως οἱ γονεῖς στὰ παιδιά τους καὶ τὰ παιδιὰ πρὸς τοὺς γονεῖς τους. Χρειάζεται ἀλληλο-ϋποστήριξη. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ περιφρονήσουμε τὸν Ποιμένα, ἤ νὰ τὸν παρακάμψουμε, προκειμένου νὰ φτάσουμε στὸν Θεὸ ἀπευθείας. Αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως, ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μεσιτεύει στὸν Οὐράνιο Πατέρα γιὰ ἐμᾶς ποὺ βρισκόμαστε στὴν Γῆ»«Ὑπάρχει ἕνας κρῖκος, ὑπάρχει μία γέφυρα, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ περιφρονηθεῖ. Αὐτὴ εἶναι μία θεολογικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διατυπωμένη σὲ πολλὰ Πατερικὰ κείμενα καὶ ἀποφάσεις Συνοδικές».

onomastiria dimitriados 2017 6onomastiria dimitriados 2017 7

onomastiria dimitriados 2017 11  

Στὸ τέλος ἔγινε κοπὴ τῆς βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ προσέφερε στόν Σεβασμ.Δημητριάδος ἕνα ἀρχιερατικὸ ἐγκόλπιο εἰς ἔνδειξιν τιμῆς, ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως τοῦ Ποιμνίου αὐτοῦ. Κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου ὁ ἑορτάζων Ἱεράρχης δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Στὴν δὲ ἑνοριακὴ αἴθουσα, ὅπου προσῆλθε καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου,προσφέρθηκε στοὺς πιστοὺς κέρασμα.

onomastiria dimitriados 2017 8

onomastiria dimitriados 2017 9

onomastiria dimitriados 2017 10

 

[Για περισσότερα βλ.ΕΔΩ]