Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἄγει τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Cobleskill τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α., στὴν ὁποίαν διαμένει καὶ ἡγουμενεύει.

ag dim2

Στὴν ἱερὰ Ἀγρυπνία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς καὶ ἄλλοι Κληρικοί, ὅπως καὶ λαϊκοὶ προσκυνητές, ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

ag dim3

πευθύνθηκαν εὐχὲς ὁ Ἅγιος Δημήτριος νὰ εἶναι προστάτης καὶ ὑπερασπιστὴς τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (βλ. ΕΔΩ) 

ag dim4