Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου

            Εἱς τὰς 25/01/2014 (7/02 ν. ἡμ.) ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας.

  Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος πλαισιωμένος ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καί Βοιωτίας  κ. Χρυσόστομο ἐνῷ ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Μαραθώνος κ. Φώτιος παρέστη συμπροσευχόμενος. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος ἐτόνισε  τήν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὑπογραμμίζων τά ἀσκητικά του χαρακτηριστικά.

 

Βλ. Περισσότερα:

1. Εἰςτὸν Ἰστότοπον τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως

&

2. Εἰς τὸν ἰστότοπον τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας