Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου

          Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθώνος κ. Φώτιος ἑώρτασε τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν.

 

        Ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Ταυλαρίου καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Νικολάου Λάμπρου.

 

 

            Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, προκειμένου νὰ παραστοῦν καὶ εἰς τὴν ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.