Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

ΤΗΝ Κυριακή, 27.6/10.7.2016, Γ’ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ πρώτου αὐτῶν Ὁσίου Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, προεξάρχοντας στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ.

peir1

Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο ἐκφράσας καὶ ἁρμόδιες εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα συνιεράρχη, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου συμπροσευχομένου στὸ Ἱερὸ Βῆμα· ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Κληρικοὶ ἐκ τοῦ Ἱερατείου τῆς Μητροπόλεως καὶ δύο Διάκονοι τοῦ Σεβ. κ. Χρυσοστόμου.

peir5

peir2

Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης ἀπεύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ εὐχαριστίας, ὁ δὲ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης ἐξέφρασε εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ μακροημέρευσι ἐκ μέρους τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ στὸν ἑορτάζοντα δραστήριο καὶ δυναμικὸ Ποιμενάρχη, ὁ ὁποῖος καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρο δεχόμενος τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ Ποιμνίου αὐτοῦ.

peir3

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία προσῆλθε στὸν Ναὸ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίαςμας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος λειτούργησε σὲ Ναὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, προκειμένου νὰ εὐχηθῆ στὸν Σεβ. κ. Γερόντιο. Ἐπίσης, προσῆλθαν καὶ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λειτουργήσει νωρίτερα στὶς Ἐνορίες τους. Κατόπιν, παρετέθη κέρασμα καὶ ἐν συνεχείᾳ τράπεζα, σὲ χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα εὐχῶν γιὰ συνέχισι τῆς ἀγλαοῦς ποιμαντορίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου.

peir6

peir4