Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου

ΤΟ Σάββατο ἑσπέρας, 24.1/6.2.2016, τελέσθηκε ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη.

greg2

Χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ συγχοροστάτησαν οἱ ἐπισκέπται Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Παρέστησαν Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητρπόλεως καὶ ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ ἔψαλαν ἑόρτια καλοὶ Ἱεροψάλτες. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε σὲ πρακτικὰ διδάγματα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καὶ ἐξέφρασε εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη.

greg3

Τὴν Κυριακή, 25.1/7.2, στὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς δύο προαναφερθέντας Ἀρχιερεῖς, τρεῖς Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο. Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀναφερθεὶς στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, ἐπίσης στὴν κατάστασι ἀλλὰ καὶ στὰ αἴτια τῆς δοκιμασίας τῆς Πατρίδος μας, ἐκφράσας ἑόρτιες εὐχές. Κοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ καὶ ἰδίως παιδιά, ὁ δὲ ἑορτάζων Σεβ. Γρηγόριος διένειμε τὸ ἀντίδωρο καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ πολυπληθοῦς Ποιμνίου του.

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἀκολούθησε τράπεζα στὴν αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ σὲ ἀτμόσφαιρα χαρᾶς καὶ εὐλογίας.