Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Τὸ Σάββατο, 4/17-2-2018, προεωρτάσθηκε στὸν Βόλο ὁ Ἁγιώτατος Φώτιος ὁ Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀντὶ τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, προκειμένου νὰ τιμηθεῖ δεόντως διὰ Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὁ Μέγας αὐτὸς Πατὴρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν φέροντα τὸ ἔνδοξο ὄνομά του Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο, τὸν καὶ Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

DimFwtiou1

τσι, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου στὴν πρωτεύουσα τῆς Μαγνησίας, ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος προεξῆρχε στὴν Θ. Λειτουργία, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε χοροστατήσει στὸν Ὄρθρο, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος.

DimFwtiou2

Θεῖο κήρυγμα γιὰ τὸν Μέγα Φώτιο ἐκφώνησε στὴν Ἀπόλυση, πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε καὶ τὶς δέουσες εὐχὲς στὸν ἄγοντα τὰ Ὀνομαστήριά του Σεβασμιώτατο ἅγιο Ἀδελφὸ γιὰ τὴν αἴσια διεκπεραίωση τῶν πολλῶν καὶ ὑπευθύνων ἐκκλησιαστικῶν διακονιῶν, τὶς ὁποῖες ἐπιτελεῖ θυσιαστικὰ καὶ ὑποδειγματικά, παρὰ τὶς ἐγειρόμενες ποικίλες δυσχέρειες, φθόνῳ τοῦ πονηροῦ, ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν.

DimFwtiou3

Στὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος δέχθηκε τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ Ποιμνίου αὐτοῦ, ὅπως καὶ στὸ κέρασμα στὴν Ἐνοριακὴ Αἴθουσα καὶ ἐν συνεχείᾳ παρετέθη ἑόρτια τράπεζα.

DimFwtiou4

Κατόπιν, ὁ Σεβ. κ. Φώτιος μετὰ τῶν δύο φιλοξενουμένων Ἀρχιερέων πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Ριζόμυλο Βελεστίνου, ὅπου προσκύνησαν καὶ διεπίστωσαν τὴν πρόοδο τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων εἰς Αὐτήν.

DimFwtiou5