Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἑώρτασε τὰ Όνομαστήριά του τὴν Κυριακή, 13/26-11-2017, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς.

Ag 2

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στὸν Μέγα Ἑσπερινό, χοροστάτησε μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Κληρικῶν καὶ παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου.

Ag 3

τέθη δὲ πρὸς προσκύνησιν τμῆμα ἐκ τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

Ag.Xrys7

Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἀναφερθεὶς καὶ σὲ θέματα τῆς ἐπικαιρότητος.

Ag 4

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔχων συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο· ἐπίσης, πολλοὺς Κληρικούς.Ἔψαλε, ὅπως καὶ στὸν Ἑσπερινό, κλιμάκιο τῆς Χορωδίας τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἰω. Κιαχόπουλου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ag 1

Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐκφράσας καὶ τὶς ἑόρτιες εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα συνιεράρχη. Μετὰ τὴν εὐλόγηση τῶν Κολλύβων τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἐψάλη Τρισάγιο γιὰ τοὺς προαπελθόντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας Μαγνησίας Χρυσόστομο (+1973) καὶ Πειραιῶς Γερόντιο Α’ (+1994), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

Ag.Xrys8

Στὸ τέλος, ἑόρτιες εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη ἐξέφρασε καὶ ὁ Χοράρχης κ. Κιαχόπουλος, παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως Αἰδ. Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, καθὼς καὶ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου.

Ag 6

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ Κληρικῶν μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων, ὅπου ἔψαλαν Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ μνήματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου (+2010). Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ

Ag.Xrys9