Νέα

Ὀνομαστήρια Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Τὴν 29ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου ἄγει τὰ ὀνομαστήρια του καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

arxiep1

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας ἔλαβε χώρα τὸ λαμπρὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο μὲ προεξάρχοντα τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ συλλειτουργοὺς του τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιο καθὼς καὶ ἱερεῖς καὶ διακόνους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό.

arxiep2

Τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἀνεφέρθη στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου τονίζοντας ἰδιαιτέρως τὸ παράδειγμα ἀγάπης τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος συγχώρεσε τοὺς δημίους του. Εὐχήθηκε δὲ ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης νὰ ἐνισχύεται καὶ νὰ κρατύνεται μετάξυ ὅλων τῶν πιστῶν καὶ ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθὼς μόνο ὅταν ἐκφράζουμε τὴν μεταξὺ μᾶς ἀγάπη, δηλώνουμε καὶ τὴν ἐν ἀληθείᾳ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ μας. Ὁ Θεοφιλέστατος κατέκλεισε τὸν λόγον του μὲ τὶς εὐχὲς ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν Μακαριώτατο.

arxiep4


Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας στὴν ἀντιφώνηση τοῦ εὐχαρίστησε τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τοὺς προσελθόντες πιστοὺς γιὰ τὶς εὐχὲς τους καὶ τὴν ἀγάπη τους καὶ προέτρεψε ὅλους: «στὶς δύσκολες αὐτὲς μέρες νὰ σταματήσουμε νὰ βρίσκουμε ἐξιλαστήρια θύματα καὶ νὰ ἀποποιούμαστε τῶν ἐπιμέρους εὐθυνῶν μας γιὰ τὴν τραγικὴ αὐτὴ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση, ἀλλὰ νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα τὴν πραγματικὴ αἰτία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσὴ μας ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν ἀπληστία καὶ τὸ ὑλιστικὸ μᾶς πνεῦμα στηρίζοντας τόσα χρόνια τὶς ἐλπίδες μᾶς στὶς οἰκονομικὲς βοήθειες τῆς Δύσης».

arxiep3


arxiep5

Μετὰ τὴν «Ἀπόλυσιν» παρετέθη ἀβραμιαία τράπεζα ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς τιμὴν τοῦ ἑορτάζοντος Ἀρχιεπισκόπου μας, τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῶν λοιπῶν εὐλαβῶν πιστῶν ποὺ προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Μακαριώτατο.