Νέα

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

        Τὸ Σάββατον 6/19 Φεβρουαρίου, ἡμέραν  κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. Εἰς τὸ ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, τὸ ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου, προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ ὁ ἑορτάζων Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. Παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.


 190584_10150124287854378_797809377_6319899_2087656_n

      Εἰς τὸ συλλείτουργον ἔλαβε μέρος πλειάς κληρικῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἅπαντες οἱ Σέρβοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ Σερβικοῦ Κλήρου τὴν προηγουμένην.