Νέα

Ὀνομαστήρια Ιεράρχου

ονομαστήρια ιεράρχου

Εἰς τήν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, εἰς τὴν ὁποίαν προέστη ὁ ἑορτάζων, συνελειτούργησαν καιί οἱ Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καί Μαραθῶνος κ. Φώτιος.