Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

Τὴν Τετάρτη, 7/20-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι Κληρικοί, παρέστησαν δὲ συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

OnomMeth

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, ἀναφερθεὶς στὴν ὑπεράσπιση ἀπὸ αὐτὸν τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ, στὴν θαρραλέα στάση του ἔναντι τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, στὴν Φιλανθρωπία του κ.λπ., τονίσας τὴν Καθολικότητα καὶ ἀληθινὴ Οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ ὁ Ἅγιος μᾶς ὑποδεικνύει.

OnomMeth2

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν προσελθόντων πιστῶν καὶ πνευματικῶν του τέκνων στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς.