Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

ΤΗΝ Τετάρτη, 24.11/7.12.2016, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ Θείας Λειτουργίας στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, τέσσερις ἀκόμη Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι.

Clement1


Στὴν Ἀπόλυσι, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὸν Ἀποστολικὸ Πατέρα Ἅγιο Κλήμεντα καὶ γιὰ τὸ μήνυμά του μέσῳ τῆς γνωστῆς Πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῆς του, τὸ ὁποῖο συνοψίζεται στὸν ἀγῶνα γιὰ διατήρηση ὁμονοίας, εἰρήνης καὶ ἀγάπης στὴν Ἐκκλησία, ψέγοντας τὴν ζήλεια καὶ τὸν φθόνο, καὶ ἐπαινώντας καὶ προβάλλοντας τὴν Μετάνοια.

Clement2


Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς.