Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Τὴν Κυριακὴν 24 Νοεμβρίου, ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Πάπα Ρώμης, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

 

Clement

 

Ὁ Θεοφιλέστατος προέστη τῆς Ἀρχιερατικὴς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος ἐδέχθη τὰς εὐχὰς τῶν συνιεραρχῶν του, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τὸ ἀρχονταρίκιον τῆς Μονῆς.