Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου

ΤΗΝ Πέμπτη, 24-11/7-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ὁ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία λιτὰ καὶ ἀπέριττα, νωρὶς τὸ πρωί, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ μέλος.

Gardikiou1λαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, δύο Ἱερομόναχοι καὶ ἕνας Ἱεροδιάκονος. Σὲ αὐτὴν προσῆλθαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μὲ τοὺς Πρωτοσυγκέλλους αὐτῶν Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο Ταυλάριο καὶ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη.

Πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε Ὁμιλία γιὰ τὸν ἑορτάζοντα Ἅγιο, ἀναφερθεὶς στὸ πνευματικὸ νόημα τῆς Ἀποστολικότητος στὴν Ἐκκλησία, στὴν σημασία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν μετάνοια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη ὡς ἰατρικὰ τοῦ φθόνου καὶ τῆς διαστάσεως.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, παρατέθηκε κέρασμα στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου μεταξὺ ἄλλων οἱ Σεβ. κ. Γερόντιος καὶ κ. Χρυσόστομος ἐξέφρασαν εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Ἀδελφὸ καὶ ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς καὶ ὁ Καθηγούμενος π. Θεοδόσιος ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀδελφότητος, ὁ δὲ Θεοφ. Γαρδικίου εὐχαρίστησε δεόντως, δεχθεὶς ἐν συνεχείᾳ καὶ τὶς εὐχὲς τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Τὸ δὲ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας δέχθηκε καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος προσῆλθε μετὰ τῶν μελῶν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας Ὁσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικο Ἡλιόπουλο καὶ ἀδ. Κωνσταντῖνο Πάνο, θεολόγο, προκειμένου νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορτάζοντα Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Gardikiou2