Νέα

Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως

Τὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2016, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

fot0

Σεβασμιώτατος προέστη τῆς θείας λειουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

fot1

Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς στὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Φωτίου καὶ τὴν σημασία τοῦ ἔργου του, κυρίως στὸν τομέα τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων.

fot2

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα ἐκ μέρους τοῦ Ἐφημερίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.