Νέα

Ὁλοκλήρωσις τοῦ Διαλόγου - Δελτίον Τύπου

 

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος προβαίνει στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

 

  Σήμερα 5/18 Μαρτίου 2014 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνῆλθε ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου μὲ θέμα τὴν ἕνωση καὶ ἐνσωμάτωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων στὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

 

Ἔπειτα ἀπὸ τὴν διαπίστωση τῆς ἐκκλησιολογικῆς συμφωνίας καὶ τὴν ἄρση τῶν ἱεροκανονικῶν ἐμποδίων, οἱ Ἐπίσκοποί της Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀποτελοῦν πλέον πλήρη καὶ κανονικὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

 

Ἐν συνεχεία, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν νέα διευρυμένη σύνθεση Αὐτῆς, ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς τὰ ποικίλα ὀργανωτικὰ καὶ διαδικαστικὰ θέματα, ἀφορώντα τὸ πρακτικὸ μέρος τῆς Ἑνώσεως.

 

Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε τὴν ἐρχομένη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23 Μαρτίου, Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.      

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου