Νέα

Οἱ ὁμιλίες τῆς ἐκδηλώσεως τῶν Πατρῶν

Οἱ δύο ὁμιλίες τῆς ἐκδηλωσεως τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν στὴν Πάτρα:

"Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Πατήρ τῆς Θ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου" ΕΔΩ


"Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὡς ὁδηγὸς στὴν ἀσκητική ζωή" ΕΔΩ