Νέα

Οι Κατασκηνώσεις της Εκκλησίας μας

Καί τό φετινό καλοκαίρι, τοῦ 2016, τά παιδιά καί οἱ νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ Ἑλλάδα, Ἀμερική καί Καναδά, εἶχαν καί πάλι τήν εὐλογία νά περάσουν λίγες ἀπό τίς μέρες τῶν καλοκαιρινῶν τους διακοπῶν μαζί μέ ἄλλα ἐν Χριστῷ ἀδέλφια τους ἀπό τά καταχητικά τῶν ἐνοριῶν τους, στίς κατασκηνώσεις πού ὀργανώθηκαν ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Ἀμερικῆς καί Τορόντο. 

ellada1


Πιό συγκεκριμένα, οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος», οἱ παλαιότερες της Ἐκκλησίας μας, ἔλαβαν φέτος χώρα στό χωριό Ταξιάρχης τῆς Χαλκιδικῆς. 60 ἀγόρια καί 40 κορίτσια σέ δύο διαφορετικές κατασκηνωτικές περιόδους, φιλοξενήθηκαν σέ ὄμορφα παραδοσιακά σπιτάκια κατάλληλα διαμορφωμένα γιά αὐτό τό σκοπό μέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ζηλευτό ἀπό τούς κατοίκους τῶν τσιμεντουπόλεων.

ellada2

Τό πρόγραμμα, ὅπως πάντα, πλούσιο σέ δραστηριότητες, ξεκινοῦσε μέ ἑωθινή προσευχή, ἔπαρση σημαίας, τακτοποίηση δωματίων καί προσωπική ὑγιεινή. Μεταξύ τοῦ πρωινοῦ προγεύματος καί τοῦ μεσημεριανοῦ ὁ χρόνος ἀξιοποιοῦνταν μέ ἐνασχόληση των παιδιῶν σέ χειροτεχνίες, ἐπιτραπέζια, βυζαντινή μουσική, πεζοπορίες στό δάσος, προσκυνηματικές καί ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτήρα ἐκδρομές, διαδραστικό σεμινάριο ἀστρονομίας, ραδιοφωνικές ἐκπομπές ἀπό τό “ραδιόφωνο της κατασκήνωσης” καθώς καί διοργάνωση πρωταθλημάτων σέ ὅλα τά ἀθλήματα καί τα ἐπιτραπέζια. Τό ἀπόγευμα λάμβανε χώρα τό κατηχητικό μάθημα, ἐνῷ μετά τό βραδινό γεῦμα καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, τα παιδιά ζητοῦσαν μεταξύ τους συγχώρεση πρίν πέσουν γιά ὕπνο.

ellada3

Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῶν κατασκηνώσεων ἦταν καί φέτος ὁ ἀκαταπόνητος π. Γρηγόριος Πρυνιάς ἐνῶ χρέη ἀρχηγοῦ, γιὰ τὴν περίοδο τῶν ἀγοριῶν, διετέλεσε ὁ Βέργος Γεώργιος καὶ στῶν κοριτσιῶν ἡ Ζωὴ Ντινίδου.

ellada4

νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Σεβασμιώτατος κ. Γρηγόριος, εὐλόγησε τούς κατασκηνωτές καί τούς ἐθελοντές ὁμαδάρχες τῶν δύο περιόδων μέ τήν Ἀκολουθία του Ἁγιασμοῦ, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἀπευθύνει μέ ἄμεσο καί εὔληπτο τρόπο στά παιδιά παραινέσεις καί νουθεσίες.

***

toronto1Ἱερά Μητρόπολη Τορόντο διοργάνωσε γιά τρίτη συνεχή χρονιά, κατασκηνωτικό πρόγραμμα ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, διάρκειας μίας ἑβδομάδας στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωσήφ ἐξ Ἀριμαθαίας στό ἀνατολικό Τορόντο.

toronto2

toronto3

Πάνω ἀπό 75 παιδιά ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες τῆς περιοχῆς, ὑπό τήν ἐπιστασία καί συνεχή παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μωυσῆ καί μέ τήν καθοδήγηση πολλῶν ἐθελοντῶν, κυρίως ἐκπαιδευτικῶν, πέρασαν λίγες μέρες γεμάτες δραστηριότητες κατηχητικοῦ περιεχομένου, παιχνίδι καί προσευχή, τά ὁποῖα στόχο εἶχαν τήν τόνωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματός τους μέσα στή σύγχυση τῆς ἀμερικανικῆς ἠπείρου.

toronto4

***

ameriki1

ameriki2Οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, «Ἡ Ἁγία Ξενία, ἡ Ρωσίδα» φιλοξενήθηκαν καί φέτος σέ κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις στήν ὀρεινή περιοχή Fryeburg τοῦ Maine.

ameriki3

ameriki4

Μέσα σέ ἕνα ἀπαράμιλλου φυσικοῦ κάλλους τοπίο, παιδιά, νέοι καί νέες, 85 τόν ἀριθμό μέχρι 16 ἐτῶν (καί 160 στό σύνολό τους μαζί μέ τό ἐθελοντικό προσωπικό μέχρι 20 ἐτῶν), ἀπόλαυσαν τήν κοινοτική ζωή μέ ἀθλητικές δραστηριότητες, ψυχωφελή θεατρικά δρώμενα, κατασκευή γνήσιων κεριῶν καί ὁμαδική προσευχή, ἀκόμα καί συμμετοχή σέ ἐπιτόπια θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μέ τή συμμετοχή Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐπιστατοῦσαν ὅλες αὐτές τίς μέρες καί διακονοῦσαν στίς διάφορες κατηχητικές  δραστηριότητες.

ameriki5

ameriki6θεσμός των Κατασκηνώσεων εἶναι οὐσιαστικά ἡ ἐπέκταση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου της Ἐκκλησίας στή θερινή περίοδο. Τά παιδιά τῶν διαμερισμάτων καί τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, πιό ἀνέμελα καί λιγότερο πιεσμένα ἀπό τίς διάφορες ἐκπαιδευτικές καί ἀθλητικές δραστηριότητες τοῦ χειμώνα, γνωρίζουν ἀπό κοντά τήν ζωή στή φύση, ἀθλοῦνται μέσα στό φυσικό περιβάλλον, οἰκειοποιοῦνται διάφορες εὐλαβεῖς συνήθειες καί πρακτικές πού ἴσως ἀπουσιάζουν ἀπό τά σπιτικά τους (προσευχές νυχθημέρου, κοινή τράπεζα φαγητοῦ κ.λπ.), μετέχουν στήν μυστηριακή ζωή, καλλιεργοῦν ἀρετές, μαθαίνουν νά εἶναι αὐτάρκη καί αὐτόνομα, ἀναπτύσσουν καί συντηροῦν πνευματικούς δεσμούς μέ παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό ἀπομακρυσμένα σημεῖα καί γενικότερα κοινωνικοποιοῦνται σέ ἕνα πιό χριστιανικό καί ὑγιές, ἀπό ὅλες τίς ἀπόψεις, περιβάλλον. Εὐχόμαστε καί ἄλλες Μητροπόλεις καί Ἐνορίες νά ἀναλάβουν τήν ἐν λόγῳ εὐλογημένη πρωτοβουλία τῆς ἵδρυσης Κατασκηνώσεων, ὥστε μέσα στόν ἐκφυλισμό καί τήν ἐξαλλοσύνη πού ἐπιβάλλει ἡ μόδα τοῦ καλοκαιριοῦ, τά παιδιά μας νά βρίσκουν ἕνα καταφύγιο πνευματικῆς δροσιᾶς καί ψυχαγωγίας.