Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων

Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τὴν Πέμπτη, 6/19.1.2017, γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία καὶ εὐλογία.

Τὸ ἐπίκεντρο ἦταν ὅπως κάθε φορὰ στὸ πρῶτο λιμάνι τῆς χώρας μας στὸν Πειραιᾶ. Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Καμίνια Πειραιῶς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στὸν Ναό.

theofaneia 2017 a

Κατόπιν, σχηματίσθηκε μεγαλειώδης λιτανευτικὴ πομπή, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες νέοι καὶ νέες, ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές, ἱερόπαιδες, νέοι μὲ λάβαρα, σημαῖες καὶ ἑξαπτέρυγα, ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Τίμιος Σταυρός, ὁ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, οἱ Τελετάρχες καὶ δεκάδες Κληρικοὶ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς Μητροπόλεις τοῦ λεκανοπεδίου (Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς), ὁ προεξάρχων οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Λούνης Ἰταλίας κ. Σιλουανό, καὶ τοὺς ἐκπροσώπους ἐκ Ρουμανίας Θεοφ. Ἐπισκόπους Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καὶ Πλοεστίου κ. Ἀντώνιο.

theofaneia 2017 b

theofaneia 2017c

theofaneia 2017 4

theofaneia 2017e

theofaneia 2017 7

Τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ πλαισίωναν οἱ Φιλαρμονικὲς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ Δήμου Πειραιῶς, τὸν δὲ Τίμιο Σταυρὸ συνόδευε ἔνοπλο τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἐπὶ τοῦ λιμένος τιμὲς ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

theofaneia 2017 6

λαβαν μέρος χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι διερχόμενοι διὰ τῶν κεντρικῶν δρόμων τοῦ Πειραιῶς ἕως τὸν κεντρικὸ λιμένα, διασάλπιζαν γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα τὴν ζῶσα παρουσία τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἰς πεῖσμα πολλῶν.

theofaneia 2017 8

πὶ τῆς ἐξέδρας τοῦ κεντρικοῦ λιμένος Πειραιῶς τῆς Ἀκολουθίας Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ προεξῆρχε, ὅπως καὶ τῆς Λιτανείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, ὡς καὶ τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καὶ τῶν Διακόνων. Ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεὺς ἀνέγνωσε ἐπίσης σύντομο καὶ περιεκτικὸ Ἑόρτιο Μήνυμα.[βλ.ΕΔΩ]

theofaneia 2017 9

Τοὺς ὕμνους ἔψαλε χαρμόσυνα ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

theofaneia 2017 10

Τὸν τίμιο Σταυρὸ βούτηξαν γιὰ νὰ ἀνασύρουν ἀπὸ τὴν θάλασσα 40 περίπου θαρραλέοι νέοι μας, παρὰ τὸ ψῦχος.

theofaneia 2017 11

theofaneia 2017 12

Στὴν Τελετὴ παρέστησαν πολλοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, τοῦ Κοινοβουλίου, ὅλων τῶν βαθμῶν τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὅλης ἐπιτυχοῦς Τελετῆς, ἡ ἐντυπωσιακὴ λιτανευτικὴ πομπὴ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπου στὰ Προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Πειραιῶς ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἀκολούθησε ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ μας ὕμνου.

theofaneia 2017 14

theofaneia 2017 13

theofaneia 2017 15

[βλ. Ἱστοσελίδες ΙΜΠΣ καὶ ΙΜΑΒ]

Θεσσαλονίκη

Στὴν συμπρωτεύουσα, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως.

theofaneia thes.2017 1

Κατόπιν σχηματίσθηκε λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ κατεύθυνση τὸν Ναυτικὸ Ὅμιλο Θεσσαλονίκης, γιὰ τὴν Τελετὴ Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Στὴν ἑόρτια πομπὴ ἔλαβαν μέρος νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς φορεσιές, μὲ ἑξαπτέρυγα καὶ σημαῖες, ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως βασταζόμενη ἀπὸ νέους, οἱ Ἱεροψάλτες, οἱ Κληρικοί, ὁ Μητροπολίτης καὶ πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀψήφισαν τὸ ψῦχος καὶ ἔδωσαν τὸ ὁμολογιακὸ παρόν. Παιάνισε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.

theofaneia thes.2017 2

Κατὰ τὴν Τελετή, 16 νέοι ἔπεσαν στὴν θάλασσα γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ πρὸς εὐλογίαν ἁπάντων.

[βλ. Ἱστοσελίδα ΙΜΘ]

Βόλος

Τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Βόλου τέλεσε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο Παπανάτσιο, καὶ ἐπίσης τέλεσε στὸν Ναὸ τὸν Μέγα Ἁγιασμό.

theofaneia volos 2017 1

ν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιερεὺς καὶ ὁ Ἱερεὺς καὶ οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ σχημάτισαν πομπή, προηγουμένων νέων μὲ ἑξαπτέρυγα, τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, καὶ Ἱεροψάλτες, μὲ κατεύθυνση τὸν λιμένα τοῦ Βόλου (ἔμπροσθεν τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου), ὅπου ἔγινε ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸν ὁποῖον ἔπεσαν στὰ νερὰ τῆς θαλάσσης γιὰ νὰ ἀνασύρουν δύο κολυμβηταί, ὁ δὲ Σεβ. Δημητριάδος ἀπηύθυνε ἑόρτιο μήνυμα.

theofaneia volos 2017 2

ν πομπῇ δὲ ἔγινε κατόπιν ἐπιστροφὴ στὸν Ἱερὸ Ναό.

[βλ. Ἱστοσελίδα ΙΜΔ]

Στυλίδα

Στὴν κωμόπολη τῆς Στυλίδος στὴν Φθιώτιδα, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλο καὶ τὸν Αἰδ. π. Ἰωάννη Φλέγγα Ἐφημέριο Λαμίας. Στὸν Ναό, πρὸς τῆς Ἀπολύσεως, τελέσθηκε καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Κατόπιν, σχηματίσθηκε πομπή, μὲ λάβαρα, ἑξαπτέρυγα, τὴν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, τοὺς Ἱεροψάλτες, τοὺς Κληρικοὺς καὶ τὸν Ἀρχιερέα, ἀντιπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, τὴν Ἡγουμένη καὶ Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Μενδενίτσης καὶ ἀρκετοὺς πιστούς, μὲ κατεύθυνση τὴν ἐξέδρα στὸ λιμάνι τῆς Στυλίδος γιὰ τὴν τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ. Παρὰ τὴν κακοκαιρία τῶν προηγουμένων ἡμερῶν, ὁ καιρὸς ἔγινε αἴθριος καὶ εὐχάριστος, μὲ ἡλιοφάνεια, καὶ ἔτσι διευκολύνθηκε ὁ ἑορτασμός.

theofaneia stylida 2017 1

πὶ τῆς ἐξέδρας ἐψάλη ἡ σχετικὴ Ἀκολουθία, ἐρρίφθη ὁ Τίμιος Σταυρὸς στὴν θάλασσα πρὸς ἁγιασμὸν τῶν ὑδάτων, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέγνωσε Ἑόρτιο Μήνυμα (βλ. ΕΔΩ), ἐπίσης σύντομο ἑόρτιο μήνυμα ἀνέγνωσε καὶ ὁ ἐκ τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ναοῦ καὶ θεολόγος κ. Γεώργιος Γρίβας, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐξέφρασε καὶ τὶς εὐχαριστίες τῆς Ἐνορίας στὶς τοπικὲς ἀρχές, στὸν παρόντα Ἀντιδήμαρχο, καὶ ἐπίσης στὶς ἀστυνομικὲς καὶ λιμενικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς Τελετῆς.

theofaneia stylida 2017 2

Κατόπιν, ἔγινε ἐπιστροφὴ ἐν πομπῇ στὸν Ναό, ὅπου ἔλαβαν οἱ πιστοὶ τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ καὶ τὸ Ἀντίδωρο καὶ ἀπῆλθαν ἅπαντες δοξάζοντες τὸν Θεὸ γιὰ τὴν θεία Του Ἐπιφάνεια.

[ὁμοίως, βλ. Ἱστοσελίδα ΙΜΔ]

Χαλκίδα

Στὴν πόλη τῆς Χαλκίδος, καὶ δὴ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ.Ἰουστῖνος συμπαραστούμενος ὑπὸ τοῦ Παν/του Ἀρχιμανδρίτου π.Τιμοθέου Βλάχου.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀγιασμοῦ, σχηματίστηκε πομπὴ πρὸς τὸ λιμάνι τῆς πόλεως μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν νέων ἐνδεδυμένων μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, ὅπου καὶ ἐτελέσθη ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
theofaneia chalikida 2017 1
theofaneia chalkida 2017 2

Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ στὸν νεόδμητο Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος προέστη τῶν ἱερῶν Τελετῶν στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα.

Στὴ Σάμο τὴν Τελετή τῆς Καταδύσεως ἐτέλεσεν ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π.Ἀγαθάγγελος Σαμαρᾶς συμπαρασταστούμενος ἀπό τούς πιστοὺς τῆς ἀκριτικῆς νήσου.

thefaneia samos 2017

Τελετὴ τῆς Καταδύσεως πραγματοποιήθηκε καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς πατρίδος μας ἀπὸ Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας.