Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΟΠΙΝ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐπιτελέσθηκε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 14/27.3.2016, τὴν ἀφιερωμένη στὴν ἱερὰ μνήμη του.

IMG 4284 2


Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε Συνοδικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη.

IMG 4319a

Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης· ἐπίσης, συμμετεῖχαν Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

IMG 4313 2


Θεῖο Κήρυγμα σχετιζόμενο μὲ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ἀπὸ στήθους ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

IMG 4311a


Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα στὴν Αἴθουσα, στὸ ἰσόγειο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ κατόπιν οἱ Ἀρχιερεῖς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, μετέβησαν στὸν Ναὸ τοῦ συμπολιούχου τῆς πόλεως καὶ προσεκύνησαν τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ μεγίστου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀρυόμενοι χάριν καὶ ἔλεος.


* * *

 MG 5898


Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 18:00, ἔγινε σημαντικὴ Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ ἐνδιαφέρον πρόγραμμα, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, στοὺς ὁποίους προσετέθη καὶ ὁ ἐκ Βόλου προσελθὼν Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐπίσης δὲ πολλῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου ἀκροατηρίου.

 MG 6223A


Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Λάζαρος Κωνσταντινίδης ἔκανε κατατοπιστικὴ Εἰσαγωγὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ Χορὸς τοπικῶν Ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Κοσμᾶ Παναγιώτου, ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς ὕμνους ἀπὸ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου.

 MG 5834 2


Κύριος Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε μὲ ἰδιαίτερη πρωτοτυπία καὶ χάρι τὸ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη» (βλ. ΕΔΩ), τὸ ὁποῖο κράτησε τὴν ἀμείωτη προσοχὴ τοῦ ἀκροατηρίου καὶ ἐνεποίησε ἰδιαιτέρα ἐντύπωσι.

 MG 6202


Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε καὶ ἔκλεισε καταλλήλως τὴν σημαντικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωσι, ἐνῶ ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς ἔψαλε τὴν Φήμη του.

 MG 6372A


Ἑορτασμὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Θαυματουργοῦ στὴν συμπρωτεύουσα, τὴν Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη, ἐστέφθη μὲ κάθε ἐπιτυχία πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ μαρτυρίαν τῆς ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας μας!

 MG 6170A