Νέα

Ὁ Συνοδικός Ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας σέ ὅλους τούς Ναούς καί τίς Μονές τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἐκκλησίας κατά τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 12/25-2-2018.

orthodoxias 2018 1

πίκεντρο τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός μας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Μοναστηράκι Ἀθηνῶν. Τῆς Ἁρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος μέ τήν συμετοχή τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.

orthodoxias 2018 2

Τούς ἱερούς ὕμνους ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαήλ Μακρῆ.

orthodoxias 2018 18

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε ἱερά λιτανευτική πομπή στούς δρόμους τῆς Πλάκας μέ τήν συμμετοχή τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Διακόνων, νέων καί νεανίδων ἐνδεδυμένων μέ παραδοσιακές ἐθνικές ἐνδυμασίες, τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, καθώς καί μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἀνεπέμφθησαν δεήσεις καί ἀνεγνώσθησαν ἀποσπάσματα ἀπό τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ μακαρισμό τῶν Προμάχων τῆς Πίστεως καί ἀναθεματισμό τῶν παλαιῶν αἱρέσεων, ὡς καί τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενισμοῦ.

orthodoxias 2018 4

orthodoxias 2018 5

orthodoxias 2018 6

orthodoxias 2018 7

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Συνοδική Ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» στήν Πλατεία Καρύτση στήν Ἀθήνα, ἐνώπιον πυκνοῦ ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου.

orthodoxias 2018 8

Κατά τήν ἔναρξη, σύντομη Εἰσαγωγή ἔκανε ὁ Παρουσιαστής Αἰδ/τος Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης καί στήν συνέχεια παρουσιάσθηκε τό πρῶτο μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαήλ Μακρῆ, ἡ ὁποία ἀπέδωσε μέ ἔξοχο τρόπο ἐκλεκτά μέλη τῆς ψαλτικῆς μας παραδόσεως: «Τῇ Ὑπερμάχῳ...», Κοντάκιο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἦχος πλ. δ΄, «Εἰς πολλὰ ἔτη...», ἦχος β΄, «Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα σου...», Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἦχος β΄, «Θείας πίστεως ὁμολογία...», Ἀπολυτίκιο Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, ἦχος γ΄, «Θεοτόκε Παρθένε...», Ἱερέως Κωνσταντίου Βαφειάδου Κωνσταντινουπολίτου, ἦχος πλ. α΄, Σύντομο Χερουβικὸ Κυριακῶν, Ἰωάννου Βαφειάδου, ἦχος πλ. β΄.

orthodoxias 2018 9

orthodoxias 2018 11

Κεντρικός Ὁμιλητής τῆς λαμπρᾶς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐμπεριστατωμένα μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία μέσα στήν δίνη τῆς σύγχρονης εἰκονομαχίας».

orthodoxias 2018 10

Στήν συνέχεια, ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία» παρουσίασε τό δεύτερο μέρος τοῦ μουσικοῦ προγράμματος, τό ὁποῖο περιλάμβανε σπουδαῖα μέλη: «Ἐπί Σοί χαίρει Κεχαριτωμένη...», Ἀθανασίου Ἱερομονάχου Κατουνακιώτου, ἦχος πλ. α΄, «Μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός», Στίχοι Μεγάλου Ἀποδείπνου, Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. β΄ (μέ διαίρεση τοῦ Χοροῦ δέ δύο ἡμιχόρια), Στίχοι ἀπό τήν πρώτη ἀργή Δοξολογία, Μελχισεδέκ Ἐπισκόπου Ραιδεστοῦ, ἦχος πλ. α΄, καί «Τίς Θεός Μέγας...», Προκείμενον Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, ἦχος βαρύς.

orthodoxias 2018 12

Στό τέταρτο Μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπονομή τιμητικῶν διακρίσεων. Τό ἔτος αὐτό, ἡ Ἱερά Σύνοδος βράβευσε τόν πολιό Ἀρχιμανδρίτη π. Θεολόγο Ἀποστολόπουλο γιά τήν πενηκονταετῆ διακονία καί προσφορά του στήν Ἐκκλησίας μας, ἐνῶ ἔγινε καί ἡ ἐπίδοση τῶν πτυχίων ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο στούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι φέτος ἦταν δεκαέξι.

orthodoxias 2018 13

orthodoxias 2018 14

orthodoxias 2018 15

orthodoxias 2018 17

Τέλος, τήν Ἐκδήλωση ἐπιλόγισε ὁ σεπτός Προκαθήμενός μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς πατρικές του νουθεσίες καί εὐλογίες στούς εὐσεβεῖς πιστούς, πού προσῆλθαν στήν ἐνδιαφέρουσα καί σημαντική αὐτή παρουσία καί μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Orth2018