Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, 20.2/5.3.2017, τελέσθηκε -ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ Συνοδικά, τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Μαζὶ μὲ τὸν προεξάρχοντα Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

kyriaki orthodoxias litaneia 2017 1ψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.

Κατὰ τὴν διάκρεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἑόρτια Ὁμιλία μὲ πνευματικὸ καὶ ὁμολογιακὸ περιεχόμενο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ἀκολούθησε Λιτάνευση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναγνώσθηκε τμῆμα ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ λιτανεύθηκαν οἱ ἱερὲς Εἰκόνες βασταζόμενος ἀπὸ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαό, προπορευομένης τῆς Εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

kyriaki orthodoxias litaneia 2017 2

kyriaki orthodoxias 2017 3

kyriaki orthodoxias 2017 4

Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, προσδώσασα ἑόρτιο τόνο στὴν Λιτανεία, μαζὶ καὶ μὲ τοὺς ὕμνους ἀπὸ τὴν Χορωδία, μέσα ἀπὸ τοὺς στενοὺς δρόμους τῆς παραδοσιακῆς παλαιᾶς Ἀθήνας στὴν Πλάκα.

kyriaki orthodoxias 2017 5

Οἱ δὲ διερχόμενοι καὶ οἱ τουρῖστες, ἀναρίθμητοι λόγῳ καὶ τῆς καλοκαιρίας, παρακολουθοῦσαν μὲ σεβασμὸ καὶ ἐνδιαφέρον τὴν ἐπιβλητικὴ ἱερὰ πομπή.

νεπέμφθησαν δεήσεις καὶ τέλος ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνάγνωση ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τοὺς συμμετασχόντας καὶ ὅσους συνέβαλαν στὴν διεξαγωγὴ τοῦ ἑορτασμοῦ, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.

kyriaki orthodoxias 2017 6

kyriaki orthodoxias 2017 7

***

Στὶς ἕδρες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τῶν Σεβ. Ποιμεναρχῶν ὁ καθιερωμένος ἑορτασμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ διὰ ἱ. Λιτανείας, ὅπως καὶ στὴν Λάρισα ὑπὸ τὸν γηραιὸ Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιο.

kyriaki orthodoxias larisa 2017

***

Τὸ ἀπόγευμα, στὶς 18:00, μεγάλη Συνοδικὴ Ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα τοῦ «Παρνασσοῦ», στὴν Πλατεῖα Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση στὴν Ἀθήνα.

Παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Δημητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ πλήθους πιστῶν, ἡ Ἐκδήλωση στὸ δίωρο πρόγραμμά της ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιτυχής.

Orth1

 Orth2

Οrth3

Orth4

Παρουσιαστὴς τοῦ προγράμματος ἦταν ὁ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ἔψαλε περίτεχνα ἐκλεκτοὺς ὕμνους τῆς περιόδου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Ἱδρυτοῦ αὐτῆς καὶ Ἐφόρου τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐκφώνησε τὴν Πανηγυρικὴ Ὁμιλία, μὲ θέμα: «Ὀρθόδοξη πίστη ἤ κατασκευασμένη πίστη;», ἡ ὁποία δημοσιεύεται.

Orth5

Orth6

Orth7

Orth8

Μετὰ καὶ ἕναν ὕμνο στὴν Μητέρα τῆς ζωῆς ἡμῶν Ὑπεραγία Θεοτόκο: «Τὸν πλοῦτον τὸν ἀμέτρητον...», σὲ ἦχο πλ. β’, ποίημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ μέλος τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, ἀποσπάσαντα τὴν ἐνθουσιώδη ἀποδοχὴ τοῦ ἀκροατηρίου, ἡ Χορωδία ἔκλεισε διὰ τοῦ «Τίς Θεὸς μέγας...».

Orth10

 κολούθησε ἡ ἀπονομὴ τιμητικῶν διακρίσεων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πρὸς τὴν 96ετῆ κ. Λευκοθέα Πρέκα, γιὰ τὴν δωρεὰ οἰκίας στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη, καὶ ἐπίσης στοὺς ἐθελοντικὰ δραστηριοποιουμένους στὰ συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀθήνα ὑπὲρ ἀπόρων καὶ ἀστέγων κ. Γεώργιο Κυριακόπουλο καὶ Δημήτριο Κουτρουμάνη. Τὴν παρουσίαση ἔκανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ τὴν ἀπονομὴ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος.

Orth11

Orth12

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε, διὰ συντόμου περιεκτικοῦ κειμένου περὶ τοῦ νοήματος τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς σημασίας της γιὰ μᾶς σήμερα, ἀπευθύνας κατάλληλες νουθεσίες καὶ εὐχές.

Orth13

κολούθησε ἡ καθιερωμένη φωτογράφιση τοῦ Κλήρου ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθούσης καὶ ἡ θαυμάσια Ἐκδήλωση ἔλαβε τέλος.

 Orth15