Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Παρθενίου

 

 

 

StParth1

Τὴν 8ην Δεκεμβρίου ἡμέραν Κυριακὴν ἡ Ἐκκλησία μᾶς τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἀνεκήρυξεν ἐπισήμως καὶ πανηγυρικῶς τὴν ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου. (Δεῖτε ΕΔΩ)

 


Πλῆθος πιστῶν κατέκλησε ἀπὸ ἐνωρὶς τὸ πρωὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μάρκου εἰς τὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς γιὰ νὰ λάβει τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παρθενίου τοῦ Χίου καὶ Θαυματουργοῦ.

 

StParth

 


Τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Ἱεροῦ Συλλειτούργου προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἔχων συλλειτουργούς αὐτοῦ, τὸν οἰκεῖον Ἱεράρχην, Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, τὸν Σεβ. Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, τὸν Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸν καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα καὶ τὸν ἱερὸν Κλῆρον. Τὸ ἱερὸν ἀναλόγιον ἐπάνδρωσε ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαῆλ Μακρῆ.

 

StParth3

 


Σεβ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος, εἰς τὸ κοινωνικὸν εἰς τὴν κατάλληλον διὰ τὴν περίστασιν ὁμιλίαν του, παρουσίασε τὸν βίον καὶ ἐξεθείασε τὴν προσωπικότητα καὶ τὰ θαυμάσια του διορατικοῦ γέροντος καὶ θαυματουργοῦ Ἁγίου Παρθενίου. (Δεῖτε ΕΔΩ).

 

StParth4

 

 

Τὴν δὲ Συνοδικὴν Πράξιν Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Παρθενίου ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος. (Δεῖτε ΕΔΩ)

 

StParth6

 

 

StParth7

 

ν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ λοιποὶ Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν τὴν Συνοδικὴν Πρᾶξιν. Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ὕψωσε τὸ ἱερὸν λείψανον καὶ εὐλόγησεν σταυροειδῶς τοὺς πιστούς.

 

StParth8

 

περισσότερα ΕΔΩ