Νέα

Νέοι τῆς Έκκλησίας μας έτίμησαν τήν έπέτειο τοῦ «ΟΧΙ»

πως ἔχει καθιερωθεῖ πλέον τὰ τελευταία χρόνια, 40 νέοι καὶ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Πύργο, τὸ Ἀγρίνιο καὶ τὴν Πάτρα, συμμετεῖχαν στὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης τῶν ἡρώων τοῦ ’40 στὸ Καλπάκι.

agnostosStr 

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, ἕνα λεωφορεῖο μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν δραστήριο Ἀρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο Ἰωάννου ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν καὶ οἱ ἐνεργοί Νέοι ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀναλήψεως Πατρῶν, ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Λαογραφικοῦ καὶ χορευτικοῦ Συλλόγου «Μωραϊτες ἐν Χορῶ», ξεκίνησε νωρὶς τὸ πρωὶ τῆς 27ης Ὀκτωβρίου γιὰ τὸ ἡρωικὸ Καλπάκι. Μεσολάβησε στάση καὶ περιήγηση στὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων καὶ τὰ μνημεῖα της.

kalpaki mnimosyno

Kalpaki stefani

ν συνεχεία οἱ φιλοπάτριδες ἐκδομεῖς ἐπισκέφθηκαν τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο στὸ Καλπάκι ὅπου ὁ π. Γρηγόριος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τοὺς ἡρωικῶς πεσόντες Ἕλληνες Στρατιῶτες καὶ ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνου.

kalpaki mouseio

Στὸ Μουσεῖο μεταξὺ τῶν ἐκθεμάτων ὑπάρχουν αὐθεντικὲς στολὲς πεσόντων ἡρώων μὲ ἐμφανὴ τὰ σημάδια τῆς μάχης, ἐνῶ προβλήθηκε καὶ σχετικὸ μὲ τὴν μάχη τοῦ Καλπακίου βίντεο.

Stoles

Katsimitrosξίζει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ γίνει σύντομη ἀναφορὰ στὸν ἡρωικὸ πρωταγωνιστὴ τῆς μάχης ποὺ ἔκρινε τὴν ἐποποιία τοῦ ’40. Πρόκειται γιὰ τὸν, ἄγνωστο στοὺς πολλούς, Ὑποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμῆτρο, διοικητὴ τῆς ἡρωϊκῆς 8ης Μεραχίας, ἡ ὁποία κλήθηκε νὰ σταματήσῃ τοὺς Ἰταλοὺς εἰσβολεῖς στὰ στενὰ τοῦ Καλπακίου, μέχρι νὰ φθάσουν οἱ ἐνισχύσεις.  Ὑποστράτηγος Κατσιμῆτρος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶπε τὸ διπλὸ «ΟΧΙ» στοὺς Ἰταλοὺς ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Στρατηγεῖο ποὺ τοῦ ζήτησε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς Ἰταλοὺς χαμηλότερα στὴν πεδιάδα τῶν Ἰωαννίνων. Ξημερώματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Κατσιμῆτρος ἐπέμεινε στὴν Ἄμυνα στὰ στενὰ τοῦ Καλπακίου, ἀναγκάζοντας ἀκόμα καὶ τὸν Ἀργηγό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατηγείου Ἀλέξανδρο Παπάγο, νὰ ὑπακούσῃ στὸν τολμηρὸ ὑφιστάμενό του, παρέχοντὰς του ἐξουσιοδότηση νὰ πράξῃ κατὰ βούλησιν. Ὁ Κατσιμῆτρος ἔκρινε σωστά, τόλμησε νὰ διακινδυνεύσῃ καὶ ὡς ἄλλος Μιλτιάδης, ἐγκλώβισε τὶς μηχανοκίνητες Ἰταλικὲς μονάδες στὰ ἕλη τοῦ ποταμοῦ Καλάμα κι ἔσβησε μὲ μιᾶς τὶς φαντασιώσεις τοῦ Ἰταλοῦ δικτάτορα Μουσολίνι γιὰ ἄνετο περίπατο τῶν Ἰταλῶν στὴν Ἑλλάδα!

mnimeio

κολούθησε ἐπίσκεψη στὸ ὕψωμα τοῦ Καλπακίου, ὅπου ὑπάρχει μεγαλοπρεπὲς μνημεῖο γιὰ τοὺς πεσόντες τοῦ ’40 κι ὅπου διοργανώνεται ἡ ἀναπαράσταση τῆς μάχης τοῦ Καλπακίου ἀπὸ τὸ ΓΕΣ.

MaxiKalp1

κεῖ ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ ἐκδηλώσεις τιμῆς γιὰ τοὺς πεσόντες ἥρωες τοῦ ’40. Οἱ ἐκδρομεῖς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια καὶ συγκίνηση τὰ λείψανα τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων, ποὺ φυλάσσονται σὲ εἰδικὸ ὀστεοφυλάκιο καὶ νὰ παρακολουθήσουν μὲ σεβασμὸ τὴν ἀναπαράσταση τῆς Μάχης, τὴν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος.

parelasi6

νήμερα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ», οἱ «Μωραΐτες» συμμετεῖχαν στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὴν παρέλαση στὴν κεντρικὴ λεωφόρο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν πόλη τῶν Πατρῶν.

parelasi4

Οἱ Νέοι μας, ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς στολές, εὐζώνων καὶ μακεδονομάχων, παρέστησαν στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στὴν πλατεία Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως, ὅπου καὶ κατέθεσαν στεφάνι, ἀποδίδοντας τὸν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένους καὶ πεσόντες στρατιῶτες μᾶς.

parelasi3

ν συνεχεία οἱ Νέοι μὲ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια παρήλασαν ἐνώπιον τῶν πολιτειακῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν κρατῶντας εὐλαβικά ἕνα κράνος καὶ μιὰ ξιφολόγχη ἀγωνιστοῦ τοῦ ’40, ἀποσπώντας τὸ θερμὸ χειροκρότημα τῶν παρευρισκομένων.

parelasi5

Εἶναι μιὰ σημαντικὴ καὶ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῶν Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀξίζει θερμῶν συγχαρητηρίων σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ἐθνικὴ μνήμη, οἱ πατροπαράδοτες ἀξίες καὶ ἰδανικὰ διέρχονται μεγάλη κρίση, καὶ εἶναι ἐπιβεβλημένη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀναβάπτιση τῆς νεολαίας μας, στὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος μας.

parelasi2