Νέα

Νέοι Ἀρχιερείς

Ἡ  Ἱερά Σύνοδος προσφάτως ἀνεκοίνωσε τήν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τούς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ἀπό δύο ἀρχιερεῖς, ἤτοι τόν Μητροπολίτην Πόρτλαντ κ. Μωϋσέα Mahany καί τόν Βοηθόν αὐτοῦ Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λόχ Λόμοντ κ. Σέργιον Black, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου Καλιφορνίας καθώς καί τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς ἱερεῖς καί λαϊκούς, μέ διοικητικόν κέντρον τήν πόλιν Πόρτλαντ τῆς Πολιτείας Ὄρεγκον καί μέ ἐμβέλειαν τάς δυτικᾶς πολιτείας των Η.Π.Α..

 

 

neoi-arxiereis 5

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἔχουσα καί τήν συμφωνίαν τῶν ἐν Ἀμερική Ἀρχιερέων, προέβη εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πόρτλαντ καί Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί ἐξέλεξε τόν πρώτον τῶν αἰτούντων ὡς Μητροπολίτην Πόρτλαντ καί Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τόν δεύτερον ὡς βοηθόν αὐτοῦ μέ τόν τίτλον τοῦ Λόχ Λόμοντ.

neoi-arxiereis 3


Τήν 1ην Μαΐου μνήμη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀκακίου, Εὐθυμίου καί Ἰγνατίου ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν ἄγει τά ὀνομαστήρια τοῦ ὁ πολιός Ἐπίσκοπος, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀκάκιος, ἔλαβε χῶραν πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἡ κανονική ἀποκατάστασις τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μωυσέως.


neoi-arxiereis 2

 

neoi-arxiereis 1


Τήν ἑπομένην πανηγυρίζοντος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ μεγάλου, εἰς τό πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, ἔλαβε χῶραν ἡ κανονική ἀποκατάστασις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λόχ Λόμοντ κ. Σεργίου.

 

neoi-arxiereis 4