Νέα

Νέο Περιοδικό: «ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»

 

Δημοσιεύεται τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ νέου περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. 

 

σὲ μορφὴ pdf (ΕΔΩ)

 

Arxeion 1S