Νέα

Νέαι Χειροτονίαι Κληρικῶν

Πέντε νέοι κληρικοί ἀφιέρωσαν τήν ζωήν των εἰς τόν Χριστόν καί  εἰς τήν διακονία τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν παραδόσεων.


Τήν 9/22ην Σεπτεμβρίου 2011, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ὁσίου Ὀνουφρίου, Ντάρδεζα – Κερατέας, τελέσθηκε παρά τοῦ Σεβ. Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου ἡ χειροτονία τοῦ Ὁσιοτάτου Μοναχοῦ Ὀνουφρίου Μπελίτσου.


Τήν περίοδον τῆς τεσσαρακοστῆς τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, ἔλαβον χώραν δύο ακόμα εὐφρόσυνα καί ἐλπιδοφόρα γεγονότα.


Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς πανσόφου Μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ἁγ. Αἰκατερίνης (25-11 / 8-12-2011) εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἄνω Πατησίων, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, προήγαγεν εἰς τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, τόν Ὀσιολογιώτατον μοναχόν π. Καλλίνικον Ἡλιόπουλον. Ὁ νεοχειροτονηθείς, πνευματικόν τέκνον τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Βαρλαᾶμ Βατίκαλου, τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἐνῷ συνεχίζει τάς σπουδάς του εἰς μεταπτυχιακόν ἐπίπεδον.

 

kallinikos_iliopoulos

 

Τό Σάββατον 27-11 / 10-12-2011, εἰς τόν κατάμεστον ἀπό κόσμο Καθεδρικόν Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, προήγαγε τόν εὐλαβέστατον Χρῆστον Παπαδόπουλον εἰς ὑποδιάκονον καί ἀκολούθως εἰς Διάκονον. Ὁ νέος οὗτος κληρικός, ποντιακῆς καταγωγῆς ἐξ Ἀσπροπύργου, πνευματικόν ἀνάστημα τοῦ π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, ἔγγαμος ὢν, ἔθεσεν ἐαυτόν εἰς τήν διαθεσιν τῆς Ἐκκλησίας, γεγονός ἰδιαιτέρως σημαντικόν κατὰ τήν περίοδον τῆς γενικῆς κρίσεως τήν ὁποίαν διέρχεται τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.

 

christos_papadopoulos


Τήν Κυριακή πρό τῶν Φώτων, (2 Ἰανουαρίου 2012) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος ἐχειροτόνησε ἀκόμη ἕναν νέον κληρικόν, τόν Ὁσιότατον Μοναχόν Συμεών Παπάδην, μέλος τῆς ἀδελφότητος τῆς Ι. Μ. Ἄγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.


Εὐχόμεθα ὁ Μέγας Ἀρχιποιμήν Χριστός νά ἐνδυναμώσῃ τούς πέντε νέους αὐτούς κληρικούς καί νά τούς ἀξιώσῃ τῆς μετοχῆς των εἰς τό ὑπερουράνιον Αὐτοῦ θυσιαστήριον.