Νέα

Μέγα Μήνυμα Νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου

13DKWIEIR986687867
        Τὴν Δευτέραν 11/24 Μαρτίου 2014, ἑπομένην τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ὁμολογίας καὶ Ἑνώσεως, εἰς τὸν Ἱερὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνεδρίασεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀφιχθέντες Ἀρχιερεῖς διὰ τὸ ἱστορικὸν συλλείτουργον.

11ADKEFIT9795659


        Μετὰ τὴν συνεδρίασιν οἱ Ἀρχιερεῖς παρέμεινον εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ναοῦ προκειμένου νὰ λάβῃ χῶραν ἡ Τελετὴ τοῦ Μεγάλου Μηνύματος  τοῦ Νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου.

14DJSIEIRT8686867


Διὰ περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ