Νέα

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων

Theofaneia

        Παρὰ τὰς προβλέψεις τῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας περὶ βροχοπτώσεων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ πρωΐα τοῦ Σαββάτου 6/19 Ἰανουαρίου ὑπῆρξε ἡλιόλουστος καὶ τοῦτο ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς χιλιάδας εὐσεβῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νὰ διατρανώσουν τὴν προσήλωσίν των εἰς τὰς πατρώας παραδόσεις εἰς τὸν πρῶτον λιμένα τῆς χώρας.

Theofaneia1

        Ἡ μεγαλοπρεπὴς λιτανευτική πομπή ἐπορευθη, συνοδείᾳ 6 φιλαρμονικῶν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου Καμινίων εἰς τὴν ηὐτρεπισμένην ἐξέδραν, ὅπου ὡς συνήθως ἐγένετο δεκτὴ ὑπὸ τῆς ἀναμενούσης φιλαρμονικῆς  τοῦ Λιμενικοῦ σώματος. Εὐχάριστον ἔκπληξιν προεκάλεσε ἡ παρουσία σκάφους τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας εἰς τό μέσον τοῦ Κεντρικοῦ Λιμένος τό ὁποῖον ἐδημιούργησε ὑδάτινον ἀψίδαν τιμῆς ἕνεκεν διὰ τὴν Ἑορτὴν.

 

Theofaneia2

 

        Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος προεξῆρχε τῆς ὅλης τελετῆς περιστοιχιζόμενος ἀπό ὀκτώ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τὰ Θεοφάνεια ἑορτάσθησαν λαμπρῶς ἐπίσης ἐν Θεσσαλονίκῃ, Χαλκίδι, καὶ Νέᾳ Ὑόρκῃ ὑπό τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν καθῶς καὶ ὑπό τῶν κατά τόπους Ἐφημερίων εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.

 

201301Epiphany-164

(Ἐπάνω & κάτω, Κατάδυσις Τ. Σταυροῦ εἰς τὸν Λιμένα τῆς Νέας Ὑόρκης)

 

201301Epiphany-152


Βλ. πλῆρες ἄρθρον μετὰ φωτογραφικῶν ἀπανθισμάτων περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ

ΕΔΩ