Νέα

Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀγγλία

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Brookwood τῆς Ἀγγλίας ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀγγλία.

SoO Eng1

Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, συνεπικουρούμενος ἀπό τον Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο π. Βορισλάβο καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Σάββα, ἀκολουθούμενοι ἀπό τοὺς πιστοὺς ἐτέλεσαν τὴν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἀνέγνωσαν τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, δίδοντες τὴν καλὴ καὶ ἐλπιδοφόρο μαρτυρία στὴν κάποτε (μέχρι τὸν 11ο αἰώνα) Ὀρθόδοξη αὐτὴ χώρα.

SoO Eng2