Νέα

Κοπή πίτας ΝεΟΣ

            Ἕναν πρωτότυπο τρόπον ἐπέλεξε ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος διὰ νὰ μεταδώσῃ ἐποικοδομητικά μηνύματα εἰς τοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποίοι συνήχθησαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν κοπὴν τῆς πίτας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἡ προβολὴ ἑνὸς διδακτικοῦ βίντεο διὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἦτο ἐντὸς τῶν καθιερωμένων πλαισίων τῆς ἐτησίας ἐκδηλώσεως. Ἀλλὰ τὸ θεατρικὸν τὸ ὁποῖον ἐπηκολούθησε πρόκειται νὰ μείνει ἀλησμόνητον εἰς τοὺς παρευρεθέντας: Ὁ ἥρωας τοῦ θεάτρου σκιῶν, ὁ Καραγκιόζης, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἄλλων γνωστῶν χαρακτήρων ὅπως ὁ Χατζηαβάτης, ὁ μπαρμπα-Γιῶργος, ὁ σιορ-Διονύσιος, ὁ Μορφονιός, ὁ Πασάς κ.λπ. ἐζωντάνευσαν ἐνώπιον τῶν συνηγμένων καὶ δι’ ἑνὸς εὐθύμου τρόπου παρουσίασαν τὸ μήνυμα τῆς τηρήσεως τῶν παραδόσεων τῆς πίστεώς μας. Ὁ Πασάς προσπαθεῖ νὰ δελέασῃ τούς Ρωμιούς, ὥστε ἀντὶ νὰ μεταβοῦν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῶν Χριστουγέννων, νὰ προτιμήσουν ὁλονυκτίαν διασκέδασιν εἰς τὸ σαράι («ρεβεγιόν»)! Φυσικά, ὁ πολυμήχανος Καραγκιόζης κατορθώνει νὰ ἀνατρέψῃ τὰ σχέδια τοῦ Πασᾶ. Τὸ θεατρικὸν ἀπέδοσαν οἱ Νέοι τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου Χαλκίδος, εἰς τοὺς ὁποίους ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

            Ἡ ἐκδήλωσις συμπεριελάμβανε παραδοσιακά ἅσματα «τῆς ξενιτιᾶς» ὑπὸ τοῦ χοροῦ βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κοπῆς τῆς πίτας ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ἐκπροσωποῦντος τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικον (ὅστις ἀπουσιάζει εἰς τὴν Σερβίαν) ἐδόθησαν καὶ τὰ ἀριστεῖα εἰς τοὺς νέους οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχον τῆς εἰσαγωγῆς εἰς πανεπιστημιακάς σχολάς. Παρόντες ἦσαν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς καθώς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοί κληρικοὶ ἀπό τὰς Ἐνορίας Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας.

 

 

            Βλ. περισσότερα εἰς τὸν ἰστότοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

& εἰς τὸ ἰστολόγιον "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ"