Νέα

Ἱστότοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος


Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος ἀπέκτησε παρουσίαν εἰς τὸ διαδίκτυον.


Μπορεῖτε νὰ μετεβεῖτε εἰς τὸν νέον αὐτὸν ἱστότοπον ἀπὸ ΕΔΩ