Νέα

Ἱερατικὴ Σύναξις Νοτίου Ἑλλάδος

ΤΗΝ Τρίτη, 18.11/1.12.2015, συγκλήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς, Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν Κληρικῶν Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας μας .

 synax6

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ 60 περίπου συνολικὰ Κληρικοί, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸ Λεκανοπέδιο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Κρήτη.

synax2

Τὸ κύριο θέμα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ καλύτερη κατανόησις καὶ ἡ ἐμβάθυνσις ἐπὶ τῆς σημασίας καὶ σπουδαιότητος τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», ἑνὸς σημαντικοῦ κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε Συνοδικῶς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014. Ἡ «Ὁμολογία» αὐτὴ ἀποτελεῖ κατ’ οὐσίαν ἕναν «Ὅρον» Πίστεως, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τὴν Οἰκουμενιστικὴ ἐκτροπή, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν στὴν Κωνσταντινούπολι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.

synax4

Ἐν συνδυασμῷ πρὸς τοῦτο, παρουσιάσθηκαν καὶ οἱ θεωρούμενες ὡς Η’ καὶ Θ’ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου (879) καὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ (1351), οἱ ὁποῖες ὁριοθέτησαν τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως ἔναντι τῶν αἱρέσεων καὶ πλανῶν τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ ἔχουν μεγάλη ἐπικαιρότητα ἐνώπιον τῆς προκλήσεως τοῦ συγχρόνου παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νὰ διακηρυχθοῦν καὶ τιμηθοῦν καὶ ἐπισήμως.

synax3

Στὴν Ἱερατικὴ Σύναξι ἔγινε Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ παρουσιάσθηκαν τρεῖς σχετικὲς Εἰσηγήσεις: ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀναφέρθηκε στὴν Η’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὴν Θ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀναφέρθηκε στὸ κείμενο τῆς «Ὁμολογίας Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ».

synax5

Οἱ Εἰσηγητὲς ἀπήντησαν καὶ σὲ σχετικὰ ἐρωτήματα τῶν παρισταμένων Κληρικῶν-Συνέδρων. Ἀκόμη, ἀναγνώσθηκε σχετικὸ Ψήφισμα, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους.

synax7

Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ἐπιλογικῶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Ἐνδιαμέσως, ἔγινε διάλειμμα καὶ προσφέρθηκαν νηστήσιμα κεράσματα.

synax1

Ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξις, ἡ ὁποία διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄψογη διεξαγωγή της καὶ τὸ ὑψηλό της ἐπίπεδο, πρόκειται νὰ ἐπαναληφθῆ καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 16/29.12.2015, γιὰ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Θεσσαλίας, Μακεδονίας καὶ Θράκης τῆς Ἐκκλησίας μας.

synax8