Νέα

Θυρανοίξια νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Λαρίσης

ΤΗΝ Τετάρτη, 26.5/8.6.2016, ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν προσωρινὸ ἰσόγειο Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τὴν ὁποίαν τέλεσαν οἱ Πρωθιερεῖς π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιο ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων στὸν νέο περικαλλῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη στὴν θέσι τοῦ παλαιοῦ.

KathLar1

Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε μὲ συγκίνησι καὶ πνευματικὴ ἱκανοποίησι, βλέποντας τὸν νέο Ναὸ νὰ παραδίδεται πλέον στὴν θεία Λατρεία.

KathLar2

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἀρχιμανδρῖται π. Εὐδόκιμος Στεργίου καὶ π. Γαβριὴλ Νταλώσης, ἔψαλαν δὲ οἱ καλλίφωνοι μουσικοὶ Ἱεροψάλτες Γεώργιος Μιχαλές, Νικόλαος Μηλιώνης καὶ Ζήσης Τσιότρας.

KathLar3

Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιος συνεχάρη ὅλους ὅσοι συνέδραμαν στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἔργο καὶ ἰδίως τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ τὸν Πρόεδρο αὐτοῦ κ. Ἀθανάσιο Μπίκα.

KathLar4

πίσης, ἐκφράσθηκε ἡ εὐχὴ νὰ τελεσθοῦν σύντομα καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὄντως ἕνα κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως τῆς Λαρίσης.

KathLar5