Νέα

Θυρανοίξια Ναοῦ στὴν Γαλλία

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 7/20-5-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων στὸν νεόδμητο μικρὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Γκρενὸμπλ στὴν Γαλλία.

France2 4

Τὸν Ναὸ ἀνήγειρε μὲ κόπους καὶ ζῆλο ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Μανταρόπουλος καὶ ἡ οἰκογένειά του.

France2 1


Στὴν συνέχεια, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Μαζὶ μὲ τὸν Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε ὁ π. Γεώργιος καὶ οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ΡΟΕΔ ἀπὸ τὴν Λυών.

France2 2


Τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς ἐνίσχυσε τὸ τοπικὸ Ποίμνιο τῶν πιστῶν στὸν καλὸ ἀγῶνα τῆς ἀληθινῆς Πίστεως.

Τὴν Τρίτη, 9/22 Μαΐου, ἑορτὴ τῆς Ἀνακομιδῆς καὶ Μετακομιδῆς τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κατόπιν προσκλήσεως τῶν πιστῶν καὶ εὐλογίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Πρωθιεράρχου τῆς ΡΟΕΔ κ. Ἀγαθαγγέλου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε μὲ τοὺς Κληρικοὺς στὸν ρωσικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Λυών, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ποιμνίου, μὲ τέλεση Παρακλήσεως καὶ Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσει διάφορα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ ἀρκετοὺς πιστούς, μὲ τοὺς ὁποίους γνωριζόταν ἀπὸ μακροῦ.

France2 3


Ναὸς αὐτὸς κτίσθηκε μὲ μεγάλες θυσίες ἀπὸ Ρώσους μετανάστες κατὰ τὰ δύσκολα ἔτη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ παρέμεινε πιστὸς στὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς τὴν μὴ ἀποδεχθεῖσα τὴν ἕνωση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας τὸ 2007.