Νέα

Θεοφάνεια 2014

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων πάντοτε τιμᾶται ἰδιατέρως ἀπό τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν στεντορείως διακήρυσσεται ὅτι: «Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ» καὶ «Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται».

Διὰ τοῦτο, ἡ Ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις, τῶν γνησίων τέκνων τῆς ἀληθοῦς Ἐκκλησίας, συνήχθη διὰ νὰ τιμήςῃ τὴν φωτοφόρον ἑορτήν. Ἐπίκντρον τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι ὁ Κεντρικός Λιμήν τοῦ Πειραιῶς ὅπου τῆς τελετῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἁρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος.

 

Περισσότερα διὰ τὰ Θεοφάνεια εἰς Πειραιάν βλ.   ΕΔΩ   και    ΕΔΩ.

 

Διὰ τὸν ἑορτασμόν εἰς τὸν Λιμένα τῆς Ν. Ὑόρκης βλ.    ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ

 

Διὰ τὴν τελετήν Καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ εἰς Στυλίδα, βλ.   ΕΔΩ.