Νέα

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας

Athikia6 

Τὴν Σύναξιν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαῆλ καὶ Γαβριῆλ καὶ Πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων ἑώρτασε ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Ἐπίκεντρον τῶν ἑορτασμῶν ἦτο ἡ πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ταξιαρχῶν εἰς τὰ Ἀθίκια Κορινθίας, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Ἁγνὴ Μοναχή.

Athikia4

Εἰς τὸ Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ἀπό τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας: Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον καὶ τόν Θεοφιλέστατον Ἐπισκόπον Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριον, 16 πρεσβυτέρους και 4 Διακόνους. Ἐξεπροσωπήθη καὶ ἡ Ἀδελφὴ Γνησία Ὀρθοδόξος Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, διὰ τῶν Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Πλοεστίου κ. Ἀντωνίου καὶ Σιμπιοῦ κ. Εὐλογίου.

 

Athikia5


Τὸν πανηγυρικὸν λόγον τῆς ἑορτῆς, ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, ἐνῷ εἰς τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον διηκόνησε τμῆμα τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ (Ο.Ε.ΒΥ.Χ.) χοραρχοῦντος τοῦ κ. Μιχαῆλ Μακρῆ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ἠκολούθησε ἑόρτιος τράπεζα.

 

Athikia3

 

Athikia2