Νέα

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

Τὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκε μὲ τὴν πρέπουσα τιμὴ σὲ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια, ἐξαιρέτως δὲ στοὺς πανηγυρίζοντες Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονές.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων, κτίτορας τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας κυρὸς Χρυσόστομος Β΄, ἡ πανήγυρις τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τελέσθηκε σὲ κατανυκτικὸ - μοναστηριακὸ πνεῦμα καὶ μὲ ἀθρόα προσέλευση τῶν πιστῶν παρὰ τὶς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες.

meg1

Στὸν ἑσπερινὸ καὶ τὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Στὴ Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸ θεῖο λόγο. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐτόνισε τὴ σημασία τῆς τιμῆς τοῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, καθὼς Αὐτὴ συνήργησε μὲ τὸν Θεὸ εἰς τὸ μέγιστο μυστήριο τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

meg2

πέστησε δὲ τὴν προσοχὴ τῶν εὐσεβῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν διαφόρων αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι βλασφημοῦν κατὰ τοῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παραποιοῦντες χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅπως αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὑπῆρχε στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας: «Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. ΙΑ΄, 28), τοῦ όποίου ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία εἶναι ἐπιβεβαιωτικὴ τοῦ μακαρισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

meg3


Στὴν πανήγυρη παρίστατο συμπορσευχόμενος στὸ Ἁγιο Βῆμα καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ

Ser1

Στὶς Σέρρες πανηγύρησε ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου. Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ὁμίλησε καταλλήλως γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

SER2

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ