Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου καὶ Τρισάγιο στὸν τάφο κεκοιμημένου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας

Barnaba

Τὴν Τετάρτη, 19 Ἰουνίου/2 Ιουλίου 2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου.

Προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἕξι Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνηση συντόμου λογυδρίου ἀπὸ τὸν προεξάρχοντα Ἱεράρχη, τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεταστάντος Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας Σεβ. Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κυροῦ Παϊσίου (+1987), τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν λόγῳ  Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου καὶ ὁ τάφος του παραπλεύρως τοῦ ἐντυπωσιακοῦ Καθολικοῦ.

Ἀναφορὰ καὶ φωτογραφίες βλ. ΕΔΩ