Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου

st.Nikolas


Τὴν 6ην Δεκεμβρίου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ ἐπανηγύρησαν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου: Ἀχαρνῶν, Κορυδαλλοῦ, Π. Ἡρακλείου, Χαϊδαρίου καὶ ἡ ἱστορικὴ διὰ τὸν Ἱερὸν Ἀγώνα Ι.Μ. Ἁγ. Νικολάου Παιανίας.

st.Nikolas1


Εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, εἰς τὸν ἑσπερινὸν κατὰ εὐγενῆ παραχώρησιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβ. Ἀττικῆς κ. Χρυσοστόμου, ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν Θεῖον Λόγον. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν προέστη ὁ Σεβ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος ἔχων συλλειτουργὸν αὐτοῦ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸν καὶ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἀνέλαβε τὴν διακονίαν τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ Πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας.

 

st.Nikolas2


Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας τοῦ ἱεροῦ συλλειτούργου προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος μὲ συλλειτουργούς του, τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος καὶ τὸν ἱερὸν Κλῆρον. Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομον (ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ναὸν Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν, προσῆλθεν εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Νικολάου Παιανίας) καὶ τὸν Θεοφ. Μαραθῶνος κ. Φώτιον, ἐπεσκέφθησαν τὸν κλινήρην Γέροντα Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιον, εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ, διὰ τὰς ἑορτίους ἀδελφικὰς εὐχὰς.

 

st.Nikolas3

 

st.Nikolas4


Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαϊδαρίου ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, ἐνῶ εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναὸν εἰς τὸν Κορυδαλλὸν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Πειραιῶς κ. Γερόντιος. Ὁ Θεοφ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐχοροστάτησε εἰς τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινόν τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Παλαιοῦ Ἡρακλείου.

 

st.Nikolas5

περισσότερα ΕΔΩ καί ΕΔΩ