Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέστορος στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Πέμπτη, 27-10/9-11-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Γεωργίου καὶ Νέστορος στὴν Θεσσαλονίκη στὴν μνήμη τοῦ Μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος.

ag.nestoros 2017 1


Τὴν Θεία Λειτουργία, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, μαζὶ μὲ Κληρικοὺς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, παρουσίᾳ πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν.

ag.nestoros 2017 2


Θεῖο κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ λειτουργὸς Ἱεράρχης ἀπὸ τὴν Δράμα μὲ θέμα τὴν ἀγάπη τῶν Ἁγίων πρὸς τὸν Θεό.

ag.nestoros 2017 3

ag.nestoros 2017 4