Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ

Τὴν Τετάρτη, 9/22-11-2017, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο Καναδᾶ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ.

agNek6

Προέστη εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ ἔλαβε μέρος ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν τοῦ Τορόντο καὶ ἦτο ἐνορίτης εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

agNek2

Τὸ ἑσπέρας, τὴν Τρίτην 8/21-11-2017, εἰς τὸν Ἑσπερινὸν ἐγένετο λιτάνευσις τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μετὰ πλήθους πιστῶν.

agNek1

Κατὰ τὸ μεσονύκτιον ἐψάλησαν ὁ Παρακλητικὸς Κανών, οἱ Χαιρετισμοί, τὰ Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου καὶ ὁ Βίος μὲ τὰ Θαύματά του ἀνεγνώσθη ἀπὸ τοὺς πιστούς, ποὺ παρέμειναν ἄγρυπνοι εἰς τὸν Ναὸν ὅλην τὴν νύκτα μέχρι τὴν ὥραν τοῦ Ὄρθρου τὸ πρωί.

Τὸ πρωί τῆς Τετάτης, 9/22-11-2017, εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐκήρυξεν Ἀγγλιστὶ ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ Ἑλληνιστὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Καραθανάσης, ἱδρυτὴς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Τορόντο κ. Μωϋσῆς εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον διὰ τὴν παρουσίαν του εἰς τὴν ἑορτήν.