Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

Ἀξιοχρέως ἑωρτάσθη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος. Εἰς Χίον, ὅπου ὁ ἅγιος ἐξεκίνησε τὰ πρῶτα βήματά του ὡς Μοναχός, κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Ἁγιοπατερίτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος – Τοποτηρητὴς Χίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Παρεκκλησίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Πατέρων Χίου.

Chios


[Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ]

Τὴν Κυριώνυμον ἡμέραν, ὁ αὐτὸς Μητροπολίτης, προέστη εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν λειτουργίαν εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Παναγίας Ὁδηγητρίας καὶ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.

Acharnai


[Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ]

Εἰς τὴν νῆσον τῆς Αἰγίνης, ὅπου ὁ Ἅγιος ἔζησε τὰ τελευταῖα ἔτη τοῦ βίου του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παιραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀναργύρων Αἰγίνης.

AiginaΕἰς τὴν ἀκριτικὴν Ρόδον, τῆς λειτουργίας εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ καὶ Τοποτηρητὴς Κυκλάδων καὶ Δωδεκανήσου.

Rhodes


[Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ]