Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἰς τὴν Λαμίαν εὑρίσκεται ὁ μοναδικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὴν Παρασκευὴν 12/25-11-2016 τὸ ἑσπέρας, εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν, καθὼς καὶ εἰς Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας (Σάββατον, 13/26-11-2016) προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

chrys1

Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ ἑώρτασε τὴν πρώτην τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας μετὰ τὴν στελέχωσιν, τὸν ἀνακαινισμὸν καὶ τὴν ἐπαναλειτουργίαν αὐτῆς, ἡ Ἱερὰ Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Ριζόμυλον Μαγνησίας. Εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, τῇ προσκλήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.

chrys2


[Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ]