Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὴν Ν. Μεσημβρία

ΤΗΝ Κυριακή, 26.9/9.10.2016, πανηγύρισε ὁ πετρόκτιστος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν αὔλειο χῶρο τῆς οἰκίας τοῦ εὐλαβοῦς ἀδελφοῦ κ. Χριστοδούλου Ματσιοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης.

 

Theolog0

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία.

Theolog2


Τὴν Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τέλεσε, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης, ὁ προσκληθεὶς πρὸς τοῦτο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων Κυμήνων Ἀρχιμ. π. Γλυκερίου.

Theolog3

Παρέστησαν πολλοὶ πιστοί, ἡ δὲ Ὁμιλία τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἀνεφέρθη στὴν Ἀγάπη, πῶς δηλαδὴ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ φθάνουμε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀγάπη ἀσκεῖται πρακτικὰ στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα ἐντὸς τῆς οἰκογενείας.

Theolog1


Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθησαν κεράσματα στὴν παραδοσιακὴ αἴθουσα τοῦ ὡραίου Ναοῦ.