Νέα

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, ἐπέτειος ἐνθρονίσεως Μακαριωτάτου.

Τὸ Σάββατον 4ην / 17ην Ὀκτωβρίου 2015, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, ἑώρτασε τὴν πέμπτην ἐπέτειον τῆς ἐνθρονίσεώς του εἰς τὸν θρόνον τῆς ἀποστολο-ἱδρύτου Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν.

 

epeteios2015a

Μακαριώτατος ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης, παρουσίᾳ Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχὰς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Μακαριώτατον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.